Κλίμακα Δείκτη Ρύπανσης
Μετεωρολογικός      Συντήρηση          Υπό
            Σταθμός               Σταθμού      Κατασκευή

       Εικονίδιο Μετεωρολογικού Σταθμού              Εικονίδιο Συντήρησης Σταθμού        Εικονίδιο Υπό Καταασκευής Σταθμού