Δυναμικό Σύστημα Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα στο Δήμο Κοζάνης
ΕΑΡ-3

Κλίμακα Δείκτη Ρύπανσης Μετεωρολογικός
Σταθμός

Meteorological Station
Συντήρηση
Σταθμού

Service Station
Υπό
Κατασκευή

Under Construction